Lebih Sesat Mana Syiah Dengan Wahabi? Ini Kata KH. Idrus Ramli

Syiah dan Wahabi merupakan dua aliran sesat yang semakin marak bergentayangan dinegeri ini. Lalu dari keduanya manakah yang lebih sesat? Berikut penuturan KH. Muhammad Idrus Ramli yang kami kutip dari akun facebooknya, Jum’at (24/6).

Dalam acara di Sidogiri kemarin, ada diskusi, tentang Syiah dan Wahabi.

Pertanyaan yang diajukan, lebih sesat manakah antara Syiah yang memaki- maki para sahabat radhiyallaahu ‘anhum, dengan Wahabi yang anti Maulid Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam.

Jawabannya, jelas Syiah lebih sesat daripada Wahabi. Karena keutamaan para sahabat telah diuraikan di dalam al- Qur’an dan Hadits. Di sisi lain, melecehkan para sahabat secara tidak langsung, juga melecehkan baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yang dianggap tidak berhasil dalam mendidik para sahabatnya, dan pelecehan terhadap keistimewaan baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai makhluk dan manusia paling agung, yang sangat tidak mungkin tidak diberikan sahabat yang paling mulia oleh Allah.

Bukankah umat Islam adalah umat yang paling baik sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an? Walhasil, keutamaan para sahabat adalah nash dalam al- Qur’an dan hadits.

Di sisi lain, orang yang mengingkari kebolehan Maulid tidak dapat divonis sesat, karena persoalan maulid adalah masalah furu’iyah (hukum fikih) ijtihadiyah zhanniyah, yang memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama.Mayoritas ulama membolehkan dan menganjurkan acara Maulid.

Sementara ada sekelompok kecil dan kemudian diikuti oleh kaum Wahabi yang anti acara maulid. Tentu saja, hal ini bukan berarti berpandangan bahwa Wahabi tidak sesat. Wahabi memang aliran sesat, tetapi bukan karena menolak acara maulid. Wallahu a’lam.

No comments

Powered by Blogger.