Turun Hujan, Waktunya Berdoa

TAHUKAH Anda salah satu waktu mustajab untuk berdoa ialah ketika turun hujan? Ya, ketika hujan turun maka apa yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Inilah waktu yang sangat pas bagi kita meminta segala sesuatu hanya pada Allah. Jangan kita biarkan waktu hujan berlalu bergitu saja. Sebab, sangat sayang sekali jika kita tidak berdoa pada saat hujan turun.

Dari Sahl bin Sa’ad, Rasulullah SAW bersabda, “Dua waktu yang tidak akan ditolak (permohonan yang dipanjatkan di dalamnya) atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yait doa setelah (dikumandangkan) adzan dan doa ketika berkecamuk peperangan, tatkala satu dengan yang lainnya saling menyerang.”

Disebutkan dalam sebuah hadis dari jalur Musa, dari Ruzq, dari Abu Hazm, dari Sahl bin Sa’ad dengan lafal yang sama, dengan tambahan, “Wa waqtul mathari (dan doa pada waktu hujan).” Sedangkan dalam lafal Al-Hakim disebutkan, “Wa tahtal mathari (dan doa ketika turunnya hujan).”

Jadi, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah setelah adzan dikumandangkan, ketika berkecamuk perang, dan ketika turun hujan. []

No comments

Powered by Blogger.