Dr Solah al-Khalidi: 'Mengapa Majusi Iran Lebih Berbahaya Dibanding Yahudi?'


Dr Solah Abdul Fattah al-Khalidi (الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي) , seorang ulama Tafsir pergerakan dari Palestina, dalam pernyataan yang disampaikan di laman facebooknya, Ahad (29/3/2015), menyatakan bahwa majusi Iran lebih berbahaya daripada zionis Israel.

لماذا المجوس أخطر من اليهود؟؟

(Mengapa Majusi lebih berbahaya dibandingkan Yahudi?). Dr Solah Abdul Fattah al-Khalidi menyatakan:

1. Wilayah kita yang sedang terjajah berada diantara dua musuh: pertama Yahudi di barat, dan yang kedua Majusi Persia (Iran) di timur.

2. Dua musuh tersebut sama-sama keji dan berbahaya, namun musuh kita di timur (Majusi) lebih berbahaya dibanding musuh kita di barat (Yahudi).

3. Mungkin sebagian orang agak aneh kemudian bertanya, mengapa Majusi lebih berbahaya dibanding Yahudi?

4. Jawabannya sangat sederhana: keberadaan Yahudi di tanah Palestina sangat jelas ketidak absahannya, tidak ada satupun alasan yang membenarkannya, umur Yahudi di tanah Palestina tinggal menunggu waktu, dan juga sangat mudah untuk mengusir mereka dari tanah Palestina. Penjajahan Yahudi ini akan berakhir sebantar lagi dengan izin Allah, karena tidak ada alasan logis apapun bagi Yahudi untuk terus bertahan di tanah Palestina.

5. Adapun Majusi merupakan bahaya besar, itu sudah berakar lama baik ditinjau dari sejarah, agama dan sentimen negatif mereka terhadap Islam.

6. Majusi ingin kembali mengulang masa keemasan Persia masa lalu, sekaligus ingin melenyapkan Islam yang dulu sudah menghancurkan imperium Persia.

7. Dan mereka juga ingin mewujudkan mimpi-mimpi kelompok Syiah dari zaman dulu, yang ingin membangun imperium Syiah sebagai awal berdirinya Daulah Al-mahdi.

8. Dan juga Majusi ingin melenyapkan muslim Sunni yang saat ini memimpin kawasan (timteng).

9. Karena alasan tersebut musuh Majusi lebih berbahaya dibanding Yahudi, mereka memiliki alasan lebih kuat untuk menghancurkan umat Islam dibanding dengan alasan yang dimiliki Yahudi.

Demikian 9 poin yang disampaikan Dr Solah al-Khalidi.

Olehkarenanya, hancurnya semua basis majusi syiah di semua negara Arab; Iraq, Suria, Yaman, dan Lebanon, akan membuka jalan luas untuk mengeyahkan majusi Iran dari muka bumi.

Karena itu, inilah pekerjaan rumah yang besar yang harus diselesaikan oleh umat Islam lebih dahulu sebelum membebaskan Palestina dan mengakhiri hegomoni Amerika di Timur Tengah.

Profil Dr Solah Abdul Fattah al-Khalidi 

Dr Solah Abdul Fattah al-Khalidi dilahirkan di bandar Jenin Palestina pada 12 Januari 1947 M/18 Muharam 1367 H.

Pendidikannya

Pada tahun 1965, Dr Solah al-Khalidi belajar dengan Syeikh al-Azhar, kemudian masuk fakultas Syariah dan lulus pada 1970, lalu beliau menyambung pelajaran dengan mengambil sarjana pada tahun 1977 di Universiti Islam Imam Muhammad Saud di Riyadh, tesis yang disampaikan oleh beliau tentang Sayid Qutb dan Keindahan Tafsir Al-Quran.

Lalu beliau mendapat gelara doktor dalam Tafsir al-Quran pada 1984 dari universiti yang sama dengan disertasi tentang Tafsir Fii Dzilalil Quran karya Sayyid Quthb. Disertasi itu berjudul: "Fii Dzilalil Quran- Kajian dan Evaluasi" yang dibedah oleh para ilmuwan terdiri dari Syeikh Manna al-Qattan rahimahullah dan Dr Adnan Starling - yang dikenal dengan The World al-Quran.

Guru-gurunya

Antara guru-guru Dr Solah al-Khalidi yang paling terkenal ialah:
- Syeikh Musa Sayyid rahimahullah, salah satu ulama Palestina
- Syeikh Muhammad al-Ghazali
- Syeikh Abdul Halim Mahmud

Terpengaruh dengan Sayyid Qutb

Dr Solah al-Khalidi sangat terpengaruh dengan Sayyid Qutb, adalah hubungan kasih sesama guru dan murid, tapi bukan hubungan peribadi antara Dr Solah dan Sayyid Qutb, tapi sebagai seorang pelajar, buku-buku Sayyid Qutb, semua dibacanya.

Karya-karyanya

Dr Solah al-Khalidi sangat pakar dalam bidang Tafsir, Sirah dan Ulum Quran.

Karya beliau berjudul Mafatih li Taa’mul ma’ al-Quran.

Antara karyanya yang terkenal ialah Ma' Qasas al-Sabiqin fi al-Quran dan Khulafaa' al-Rasyidin Bainal Istikhlaf wal Istisyhad. Selain itu:
- Qabasat Tarikhiyyah
- Mafatih li Taa’mul ma’ al-Quran
- Suwarun min Jihaadissahabah
- al-Qasas al-Qurani
- Dan banyak lagi.

Kini, Dr Solah al-Khalidi masih lagi menetap di Jordan.

No comments

Powered by Blogger.